TM Captive Portal
Dear Valued Customer,

As part of our continuous efforts to enhance Internet experience for our customers, we have upgraded our Domain Name System (DNS). This upgrading exercise will affect the DNS Internet Protocol (IP) address 202.188.0.133 where the IP address will be decommissioned in stages starting January 2018.

Kindly note that you are receiving this announcement because you have manually set the DNS setting to 202.188.0.133. Thus, you may NOT be able to access the Internet.

Please follow the guidelines below:
For Streamyx and UniFi Subscribers
Please set your DNS at your router/modem/RG and any related device to auto-assign

For TM subscribers other than Streamyx and UniFi
Please set your DNS to: Primary: 202.188.18.188 Secondary: 1.9.1.9

Laptop/Desktop
Changing the DNS in TCP/IP setup


Windows 7
1. Click Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
2. Select the connection. For example:
 • For Ethernet connection, right click Local Area Connection -> Properties
 • For Wireless connection, right click Wireless Network Connection -> Properties
3. Select the Internet Protocol Version 4 and double click it
4. Set Obtain IP address automatically and DNS server address automatically and click OK to save the setting.

Windows 10
1. Click Start -> Settings -> Network and Internet
2. Select the connection. For example:
 • For Ethernet connection, click on Ethernet -> Change adapter options. Select Ethernet, right click and choose Ethernet -> Properties
 • For Wireless connection, right click WiFi -> Change adapter options. Select WiFi, right click and choose WiFi -> Properties
3. Select the Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and double click it
4. Set Obtain IP address automatically and DNS server address automatically and click OK to sav e the setting.

Mac OS
1. Choose Apple -> System Preferences -> Network.
2. Select the network connection service from the list, and then click Advanced.
3. Select DNS tab
4. Click "+" and insert IP DNS. Click "-" to remove DNS IP 202.188.0.133

MODEM
Changing the DNS in Modem/RG

1. Access the router/modem landing page - 192.168.0.1 (UniFi) & 192.168.1.1 (Streamyx). (Only for modem/RG provided by TM). Landing page link may be different for non-TM modem/RG)
2. Key-in "username" & "Password".
3. Click the internet setup/advance setting/setup.
4. Search for DNS server setting, set as Auto & save the setting.


Alternatively, you can chat with us at bit.ly/AskTMLiveChat. For Managed Customer, kindly contact your Account Manager for assistance.


Thank you.

Carta Fungsi

CARTA FUNGSI PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERLIS

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN

 • Mengendalikan Pendaftaran Keahlian. 
 • Mengendalikan Pinjaman bahan untuk pelanggan perpustakaan.
 • Mengendalikan Perkhidmatan Bahan dan Alat Pandang Dengar.
 • Menyelaras aktiviti gerakan membaca peringkat daerah dan negeri dengan penganjuran bersama oleh pelbagai agensi.
 • Menjalankan aktiviti Galak Guna Perpustakaan.
 • Menyelenggarakan lawatan dari sekolah, institusi pengajian tinggi dan pelbagai agensi.
 • Mengendalikan Perkhidmatan Maklumat Masyarakat.
 • Membuat penyusunan bahan dan bacaan rak.
 • Memberi penerangan mengenai perkhidmatan perpustakaan kepada pelanggan.
 • Menyampaikan perkhidmatan pinjaman dan rujukan buku-buku untuk penduduk di setiap rangkaian serta menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai dan yang berada di dalam keadaan baik, kemas dan terkini.
 • Merancang dan menyelaras perkhidmatan rujukan dan maklumat  dan mempromosikan Perkhidmatan rujukan dan kandungannya kepada khalayak yang disasarkan
 • Menjadi pusat kegiatan akademik, kemasyarakatan dan kebudayaan kepada setiap kategori masyarakat.
 • Menjadi pusat pentadbiran Perpustakaan Cawangan, Pekan, Komuniti,  Desa dan Bergerak.
 • Memberikan kerjasama kepada jabatan-jabatan lain untuk menjayakan aktiviti perpustakaan.
 • Membantu dan memberi nasihat kepada orang awam dan institusi untuk mewujudkan perpustakaan
 • Menyediakan Statistik Perkhidmatan Perpustakaan dan menganalisa Statistik Perkhidmatan Perpustakaan
 • Mewujudkan jaringan kerjasama antara individu, institusi dan NGO.
 • Mempromosikan program dan perkhidmatan perpustakaan
 • Mengendali user education program untuk menggalakkan penggunaan sumber maklumat bahan-bahan perpustakaan dengan lebih berkesan
 • Memperolehi satu koleksi bahan perpustakaan yang lengkap dalam pelbagai bentuk selaras dengan keperluan pengguna.
 • Mengurus perolehan bahan, koleksi perpustakaan sama ada melalui pembelian atau sumbangan berdasarkan polisi perolehan kerajaan dan mengurus bahan hadiah dan pertukaran.
 • Mengurus penyelenggaraan bahan perpustakaan untuk memastikan koleksi berkualiti dan relevan serta membuat Laporan Perangkaan sekali sebulan.
 • Bertanggungjawab membuat pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi perpustakaan bagi menjamin koleksi kemas dan menarik.
 • Mengkatalog dan mengkelas bahan perpustakaan mengikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey (DDC).
 • Memasukkan dan menyelenggara data-data dalam sistem pengurusan perpustakaan bersepadu secara berterusan bagi memastikan data-data yang di masukkan ke dalam sistem mematuhi kehendak piawaian antarabangsa.
 • Mengurus proses teknik bahan perpustakaan.
 • Agihan dan penghantaran bahan mengikut rangkaian perpustakaan iaitu Perpustakaan Pusat, Daerah, Pekan, Desa dan Bergerak.

 

BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN

 • Menyelaras projek pembangunan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis
 • Mengurus dan merancang anggaran belanjawan Pembangunan
 • Menyelaras penyaluran peruntukan pembangunan untuk projek Perpustakaan Awam seperti
 • Perpustakaan Cawangan
 • Perpustakaan Pekan
 • Perpustakaan Desa
 • Perpustakaan Bergerak
 • Perpustakaan Komuniti
 • Merancang projek pembangunan perpustakaan di negeri Perlis
 • Merancang dan menyelaras khidmat perundingan dalam bidang perpustakaan khususnya dari aspek pembangunan kepada Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Swasta.
 • Mengawasi mengkaji dan menilai perkhidmatan perpustakaan di Perpustakaan Cawangan, Pekan, Desa, Komuniti dan Bergerak serta mencadang kepada pengarah mengenai perubahan dan perkembangan seterusnya.
 • Menyediakan jadual perkhidmatan Perpustakaan Bergerak.
 • Merancang dan mengurus aktiviti penyelengaraan perpustakaan.

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 • Pentadbiran Am
 • Perjawatan
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Personel
 • Tatatertib
 • Cuti
 • Kursus/ Latihan/ Seminar
 • Pengurusan Stor
 • Inventori / Pelupusan
 • Pengurusan Aset
 • Prestasi Pembekal
 • Keselamatan
 • Perolehan Kelengkapan &   Peralatan jabatan
 • Perolehan jabatan
 • Pengurusan kenderaan
 • Pengurusan Mesyuarat utama Jabatan
 • Penyediaan Laporan
 • Mengurus dan mengawal peruntukan serta perbelanjaan jabatan
 • Menyediakan belanjawan tahunan
 • Memproses borang tuntutan perjalanan, elaun dan lain-lain kemudahan rasmi
 • Memproses semua tuntutan bayaran
 • Memproses pesanan kerajaan
 • Merancang, menyelaras dan mentadbir projek pengkomputeran di PPANPs.
 • Memberi khidmat sokongan dalam pembinaan struktur data.
 •  Menyediakan fasiliti dan kemudahan peralatan untuk kemudahan bidang ICT
 • Menyelaras rangkaian komputer setempat.
 • Menyelenggara pembinaan dan pengemaskinian Laman Web.
 • Bekerjasama dengan institusi lain dalam mewujudkan rangkaian tertentu.
 • Merancang projek-projek Knowledge Management yang baru setiap tahun.
 • Mengenalpasti kandungan atau maklumat yang perlu di ‘digital’kan.
 • Mengenalpasti pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk dikongsi bersama organisasi dalaman.
 • Membuat penilaian serta penganalisaan pangkalan data/ perkakasan/ perisian sama ada untuk pembelian, langganan atau sewaan.
 • Menyelaras dan memantau semua projek-projek Knowledge Management.
 • Menyelaras penyebaran dan promosi produk / inisiatif Knowledge Management bagi tujuan perkongsian ilmu sama ada di dalam jabatan atau kepada pelanggan dan masyarakat.
 • Menyediakan Khidmat bantuan ICT dan penyelenggaran di setiap rangkaian perpustakaan

 

BAHAGIAN KORPORAT DAN KUALITI

 • Meningkatkan imej korporat jabatan
 • Menjalinkan Smart Partnership
 • Mendapatkan dana dari pihak korporat dan swasta
 • Menyediakan reka bentuk grafik bagi tujuan promosi
 • Menjalankan publisiti bagi aktiviti perpustakaan
 • Mengendalikan lawatan rasmi
 • Menghasilkan penerbitan jabatan
 • Menyebarkan informasi kepada masyarakat
 • Menjalinkan hubungan antara jabatan
 • Mengendalikan Hari Bertemu Pelanggan
 • Menerima dan menguruskan aduan pelanggan
 • Memberi maklumbalas komen akhbar
 • Menguruskan komen dan maklumbalas  kepuasan pengguna
 • Menjalankan kajian impak
 • Menjalinkan hubungan baik dengan pihak media
 • Pengurusan Kualiti
 • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau sistem pengurusan kualiti (SPK) selaras dengan keperluan standard, dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa
 • Memantau, memberi cadangan, mengenalpasti ruang dan peluang penambahbaikan secara berterusan dalam aspek pelaksanaan SPK di peringkat Jawatankuasa, Pemilik Proses, Jabatan, Bahagian dan Unit.
 •  Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus, bengkel dan taklimat dalam aspek SPK serta menilai keberkesanannya bagi memupuk, menerap dan meningkatkan kefahaman amalan budaya kerja cemerlang ke atas setiap peranan yang diamanahkan.
 • Menyelaraskan maklumat mengenai segala maklumbalas pelanggan yang diterima bagi tujuan penambahbaikan yang berterusan.
Attachments:
Download this file (CARTA_FUNGSI.pdf)Carta Fungsi349 kB

Waktu Perkhidmatan

Isnin – Khamis
9.00 pagi hingga 6.00 petang

Jumaat
9.00 pagi hingga 12.00 tengahari
2.45 petang hingga 6.00 petang

Sabtu minggu ke 2 dan ke 4
9.00 pagi hingga 6.00 petang