TM Captive Portal
Dear Valued Customer,

As part of our continuous efforts to enhance Internet experience for our customers, we have upgraded our Domain Name System (DNS). This upgrading exercise will affect the DNS Internet Protocol (IP) address 202.188.0.133 where the IP address will be decommissioned in stages starting January 2018.

Kindly note that you are receiving this announcement because you have manually set the DNS setting to 202.188.0.133. Thus, you may NOT be able to access the Internet.

Please follow the guidelines below:
For Streamyx and UniFi Subscribers
Please set your DNS at your router/modem/RG and any related device to auto-assign

For TM subscribers other than Streamyx and UniFi
Please set your DNS to: Primary: 202.188.18.188 Secondary: 1.9.1.9

Laptop/Desktop
Changing the DNS in TCP/IP setup


Windows 7
1. Click Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
2. Select the connection. For example:
 • For Ethernet connection, right click Local Area Connection -> Properties
 • For Wireless connection, right click Wireless Network Connection -> Properties
3. Select the Internet Protocol Version 4 and double click it
4. Set Obtain IP address automatically and DNS server address automatically and click OK to save the setting.

Windows 10
1. Click Start -> Settings -> Network and Internet
2. Select the connection. For example:
 • For Ethernet connection, click on Ethernet -> Change adapter options. Select Ethernet, right click and choose Ethernet -> Properties
 • For Wireless connection, right click WiFi -> Change adapter options. Select WiFi, right click and choose WiFi -> Properties
3. Select the Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and double click it
4. Set Obtain IP address automatically and DNS server address automatically and click OK to sav e the setting.

Mac OS
1. Choose Apple -> System Preferences -> Network.
2. Select the network connection service from the list, and then click Advanced.
3. Select DNS tab
4. Click "+" and insert IP DNS. Click "-" to remove DNS IP 202.188.0.133

MODEM
Changing the DNS in Modem/RG

1. Access the router/modem landing page - 192.168.0.1 (UniFi) & 192.168.1.1 (Streamyx). (Only for modem/RG provided by TM). Landing page link may be different for non-TM modem/RG)
2. Key-in "username" & "Password".
3. Click the internet setup/advance setting/setup.
4. Search for DNS server setting, set as Auto & save the setting.


Alternatively, you can chat with us at bit.ly/AskTMLiveChat. For Managed Customer, kindly contact your Account Manager for assistance.


Thank you.

Rujukan Pembaca

PENGENALAN

Bahagian Rujukan dan dan khidmat nasihat ini bertempat di tingkat satu.

OBJEKTIF

Objektif Unit Rujukan Dan Khidmat Nasihat ini ialah:

 1. Memberi khidmat nasihat kepada pengguna yang menghadapi masalah untuk mendapatkan bahan.
 2. Menyediakan bahan bacaan bermutu kepada pengguna.
 3. Memastikan pengguna mendapatkan bahan yang dikehendaki.
 4. Memastikan bahan bacaan yang terdapat di Bahagian rujukan ini dalam keadaan kemas dan teratur bagi memudahkan pengguna mencari bahan.

PERKHIDMATAN

Antara Perkhidmatan yang disediakan di unit ini ialah:

 1. Perkhidmatan Fotokopi
  • Bahan-bahan rujukan di perpustakaan boleh difotokopi pada kadar semasa yang telah ditetapkan.
  • Bahan-bahan rujukan tertentu seperti bahan Koleksi Perlis pula tidak dibenarkan untuk dibuat penyalinan.
 2. Perkhidmatan Rujukan Penguna
  • Perkhidmatan rujukan melibatkan khidmat nasihat pencarian maklumat oleh pustakawan dan petugas.
  • Untuk menggunakan perkhidmatan ini, pengguna hanya perlu bertanya di kaunter Perkhidmatan Rujukan dan Khidmat Nasihat. Staf bertugas akan membantu anda untuk mendapatkan maklumat yang anda perlukan. Jika soalan rujukan anda tidak dapat diselesaikan oleh staf terbabit, beliau akan merujuk anda kepada pustakawan yang bertugas.
  • Untuk soalan rujukan mudah, seperti makna perkataan atau lokasi geografi, jawapan sebenar akan diberikan kepada anda.
  • Perkhidmatan ini boleh dicapai melalui telefon atau dengan datang sendiri ke Perpustakaan.Sila hubungi 04-976 4436 dan mohon sambungan ke Kaunter Rujukan 108.
  • Selain daripada perkhidmatan melalui telefon atau secara datang sendiri, perkhidmatan secara dalam talian juga disediakan. Anda boleh melayari laman web Perpustakaan Awam Negeri Perlis di URL perlislib.perlis.gov.my untuk melihat maklumat terkini yang di paparkan.
 3. Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan atau Sistem Pembekalan Penerbitan
  • Bahan-bahan yang tidak terdapat di dalam koleksi perpustakaan boleh diperoleh atau dipinjamkan dari perpustakaan–perpustakaan lain di Malaysia,melalui perkhidmatan Antara Perpustakaan. Pemohonan perlu dibuat dengan melengkapkan borang pemohonan Sistem Pembekalan Penerbitan yang boleh didapati dari petugas di kuanter.
 4. Perkhidmatan Akhbar dan Majalah
  • Akhbar-akhbar utama dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris disediakan di bahagian sudut santai. Akhbar-akhbar dalam bahasa-bahasa lain juga turut disediakan seperti akhbar berbahasa Cina. Majalah dari dalam dan luar negara juga disediakan ruangan ini meliputi pelbagai bahasa dan bidang perkara.

Waktu Perkhidmatan

Isnin – Khamis
9.00 pagi hingga 6.00 petang

Jumaat
9.00 pagi hingga 12.00 tengahari
2.45 petang hingga 6.00 petang

Sabtu minggu ke 2 dan ke 4
9.00 pagi hingga 6.00 petang